Този тренинг е за да се научим как си взаимодействат двете енергии, на мъжкия и на женския принцип. 

Играта на Шива и Шакти е постоянна, тя се играе от всеки един от нас, но се играе и вътре в телата ни.  Когато разберем тази игра, ние я овладяваме и усвояваме принципите, чрез които да си взаимодействаме хармонично, така че да имаме пълноценни отношения с другия пол… Виж повече