за мен

здравей,

Всяка среща, дори и в онлайн пространството, не е случайна! 

Ако и ти си търсач, като мен, на незримото. Ако и ти като мен се удивляваш на живота, на природата и невидимите нишки, които ни свързват и обвързват, ела да практикуваме заедно. В тишината на движението от асана към асана, и все по-навътре и надълбоко към себе си, разцъфтяват чудни цветя в световете ни навън.

По пътя на йога

Аз съм сертифициран от Yoga Alliance йога преподавател RYT 200. Преминала съм обучението си към Himalaya Yoga Peeth International Institute of Yoga and Philosophy под ръководството на д-р Sanjay Yogi и д-р Manoj Kumar.

.
Изучавала съм йога и има сертификат ISPA CYT 200 и към Международната СПА асоциация.
Обучения и сертификати:
Yoga Alliance RYT 200
Yoga Alliance PRYT 85 – йога за бременни
Kids Yoga – Cosmickids
ISPA CYT 200
ISPA CYT 20 йога за деца
 

КАКВО ОЩЕ…

Човешкият дух винаги се e стремял към извисеност.

Ние търсим смисъла и копнеем за отговор на въпросите:

Защо съм тук, какво е моето предназначение, каква е моята мисия?

Добър или лош човек съм?

Има ли Бог?

Какъв е смисълът на живота?

Аз не мога да ти дам отговор на тези въпроси, защото отговорите са съкровището на всеки един от нас, което сам трябва да намери. Но знам, че йога е път, по който да опознаеш себе си и да прегърнеш идеята, че другите са наше отражение, че бариерите, които поставяме между нас са истинският корен на страданието. 

“Отвъд тялото и имената има река от нежност и уязвимост. Отвъд стереотипите и етикетите има гора от святост и благородство. Отвъд спомените и предпоставките има океан от откритост и съчувствие.”

– Хейним Суним

Вярвам, че с упоритост и постоянство човек може да направи и най-сложната йога асана, но това ще си остане просто гимнастика, ако не управлява енергията и концентрацията си, ако не достигне до покоя в себе си. Отваряйки пространство за тишината вътре в нас, ние балансираме тялото и ума си и достигаме до озаряващата сила на чистата си душа, на това съкровище, към което се стремим по време на заниманията с йога.

Патанджали, първият човек, систематизирал познанието за йога, пише: „Йога е контролът на мисловните вълни в ума“.
Моята задача е да те въведа в тази тишина. Аз съм само проводник на това, към което твоето подсъзнание само те е подтикнало. Щом си постлал под краката си постелката, ти вече си готов да тръгнеш по пътя на йога или на най-откровеното общуване със самия себе си.
 
Венета